Vrijwilligerscommissie

De vrijwilligerscommissie


Vanzelfsprekend wilt u dat de vereniging waar u zelf voetbalt, of waar uw zoon of dochter speelt, u alle faciliteiten geeft om dat met zoveel mogelijk plezier te doen. Het in goede banen leiden van een vereniging als cvv Be Fair is, zoals u kunt indenken, veel werk. Het besturen, organiseren, onderhouden, leiden en begeleiden kost enorm veel personele kracht.
Al dit werk wordt vrijwel uitsluitend door vrijwilligers gedaan. Dit doen de leden zelf, maar ook de ouders van sommige leden steken de handen af en toe uit de mouwen. Samen met het bestuur zorgen de vrijwilligers ervoor dat de vereniging goed kan blijven functioneren.

Weet u dat er honderden vrijwilligers bij cvv Be Fair actief zijn? Dit betreft belangrijke ondersteuning in de vorm van barmedewerkers, schoonmakers, onderhouders van het terrein en complex, diverse bestuur- en commissieleden, trainers, leiders, verzorgers, scheidsrechters etc. etc.
Om de vrijwilligers goed te begeleiden, heeft cvv Be Fair een vrijwilligerscommissie. Deze commissie bestaat op dit moment uit een aantal enthousiaste mensen waaronder;  Pauline Onrust, Rob Heijkoop, Rene Reijm, mw Holleman en
De commissie is bereikbaar via email VWC@cvvbefair.com

Wat doet de Vrijwilligers Commissie?
De Vrijwilligers Commissie houdt zich bezig met de werving, selectie en binding van vrijwilligers binnen onze vereniging. De Vrijwilligers Commissie valt direct onder het bestuur (voorzitter) van cvv Be Fair en zorgt o.a. voor het volgende:
Onderhouden van de contacten met vrijwilligers en taakplichtigen
Opstellen als vraagbaak voor de vrijwilliger
Ondersteunen van commissies bij het opvullen van vacatures
Op een zo breed mogelijke manier vrijwilligers werven voor de vereniging, voor de commissies en voor taken en klussen die binnen de vereniging invulling behoeven. Hierbij kunnen diverse wervingsmethoden worden aangewend.
Wat heeft de Vrijwilligers Commissie zich voorgenomen om op termijn na te streven? Zoveel mogelijk vrijwilligers werven en die inzetten daar waar de behoeften zijn.

Wat zijn de wensen/aandachtspunten voor de langere termijn?
Een dusdanige vrijwilligersstructuur realiseren dat ieder verenigingslid een vrijwilligersbijdrage aan de vereniging levert waaraan een ieder plezier beleeft.
Wilt u ons vrijwilligersteam komen versterken? We zijn op zoek naar mensen die al binnen de club actief zijn maar ook naar nieuwe vrijwilligers. U bent meer dan welkom.

Taakstelling commissie

De commissie heeft als hoofdtaak om de diverse taken, die gedurende een seizoen bij Be Fair vervuld dienen te worden, zoveel mogelijk te laten uitvoeren door de leden die zich hebben opgegeven voor deze taken. Tevens draagt de commissie zorg voor het registreren van de uitgevoerde taken, het maken van een planning evenals het beheren van de gelden van de commissie.

Registratie van vrijwilligerstaken
De registratie van alle taken en de (ouders van) leden welke deze uit moeten voeren c.q. afkopen is de basis voor de regeling.
Er zal zo veel als mogelijk aan het begin van het seizoen via onder meer de website worden gecommuniceerd wie welke taak dient uit te voeren. Ook wanneer de taken dienen te worden uitgevoerd zal zoveel mogelijk al aan het begin van een seizoen worden vastgelegd, maar kan in bepaalde gevallen (bijv. voor scheidsrechterstaken) ook pas gedurende het seizoen worden bepaald.
Door de vrijwilligerscommissie zullen formulieren worden gemaakt voor de diverse afdelingen om eenvoudig en nauwkeurig te kunnen vastleggen welk(e ouder van een) lid wanneer, welke taak heeft uitgevoerd. Deze formulieren kunnen dan worden ingeleverd bij de commissie die vervolgens voor verdere registratie en administratie zorgt.

De vrijwilligerscommissie houdt zich binnen onze vereniging bezig met het werven van nieuwe vrijwilligers EN het behouden van de huidige vrijwilligers.
Om onze vereniging voor iedereen toegankelijk te houden, is het van belang dat alle voorkomende taken door zoveel mogelijk mensen worden gedaan. Dit bevordert het  "wij"-gevoel dat wij zo belangrijk vinden. Als we met veel vrijwilligers zijn, hoeft iedereen maar een kleine taak te vervullen.

Graag willen we in de toekomst een duidelijk beeld krijgen van alle huidige en toekomstige vrijwilligers. Hiervoor willen we een databank gaan gebruiken. Ook zal er aan iedereen regelmatig gevraagd worden of men iets voor de vereniging wil doen en wat dat dan zou kunnen zijn.

Een ieder die graag vrijwilligerswerk wil verrichten kan zich aanmelden bij iemand van de vrijwilligerscommissie of via mail aan VWC@cvvbefair.com

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!