Gedragsregels - Be Fair

Gedragsregels

Onze gedragsregels

Een vereniging is een samenleving in het klein. Daar hoort bij dat bepaalde regels en afspraken nageleefd moeten worden om het samenleven zo plezierig mogelijk te maken. Bovendien moet in een grote vereniging zoals Be Fair alles goed overzichtelijk blijven.

Iedereen die iets voor onze vereniging doet, moet erop kunnen vertrouwen dat ook anderen zich aan de afspraken houden. In onze vereniging mag het niet zo zijn dat slechts een enkeling voor iedereen aan het werk is. De vereniging is van iedereen! En met de aanvaarding van het lidmaatschap, aanvaardt ook ieder lid de statuten en de huisregels van Be Fair.

Het Bestuur heeft als taak het verenigingsklimaat te bewaken. Hieronder wordt verstaan: “Een klimaat gebaseerd op een gedrag van de leden dat ertoe leidt, dat elk verenigingslid:

- zich in de vereniging thuis voelt

- goede omgangsvormen op prijs stelt

- zijn/haar sport op correcte wijze kan beoefenen

- zijn/haar bijdrage levert in vrijwilligerswerk voor de vereniging

Waar het enerzijds om gaat is dat we elkaar met respect behandelen en een ieder in zijn/haar waarde laten met respect voor elkaars mening. Anderzijds zijn er de afspraken waarbij elk lid zijn/haar bijdrage levert ten aanzien van verenigingstaken, zoals bar- en kantinedienst, gastheerschap, eenvoudige onderhoud en/of schoonmaakwerkzaamheden, rijbeurten, sportieve taken zoals scheidsrechter, leider of trainer. De gedragsregels en afspraken gelden dus voor ons allemaal.

Deze regels en afspraken zijn vastgelegd in het "Huishoudelijk Regelement", waarin we de waarden en normen voor ons handelen vastleggen en elkaar beloven deze te zullen nakomen Gedragsregels gelden niet alleen binnen onze vereniging maar ook zeker buiten onze vereniging, o.a. bij uitwedstrijden, voetbalkampen, uittoernooien etc. Kortom, gedragsregels gelden tijdens alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd, of waar namens de vereniging aan deelgenomen wordt.

Wij gaan ervan uit dat iedereen die lid is van Be Fair, kennis genomen heeft van de Statuten het Huishoudelijk Regelement en de gedragsregels.
 
klik hier voor het in pdf downloaden van: Gedragsregels

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!