VOG

Be Fair wil voor iedereen die bij haar sport een veilige omgeving creëren. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te scheppen en seksuele intimidatie te voorkomen, kan door middel van het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan nieuwe vrijwilligers die met minderjarigen werken.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt of gedrag in het verleden een bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Een VOG zal in ieder geval worden verstrekt indien er in het verleden geen strafbaar feit is gepleegd dat relevant is voor de betreffende specifieke taak of functie.

Het bestuur heeft besloten om als onderdeel van haar beleid van alle vrijwilligers die vanaf het seizoen 2015/2016 lid worden en direct contact hebben met minderjarigen een VOG te vragen. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, masseurs, jeugdscheidsrechters, vertrouwenspersonen en jeugdcommissieleden.

Be Fair voert op 1 juni 2015 de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in voor vrijwilligers die met de clubjeugd te maken hebben. Daarmee wordt gevolg gegeven aan de oproep van NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité en Nederlandse Sport Federatie). Deze overkoepelende organisatie, waarbij bijna 100 landelijke sportorganisaties aangesloten zijn, streeft naar onder meer een veilig sportklimaat voor de jonge sporter.

Bij deze verklaring voor vrijwilligers die met jeugd werken, gaat het specifiek om zaken als seksuele intimidatie en kindermishandeling. Wij vinden het belangrijk dat wij ons als vereniging maximaal inspannen om een veilige omgeving te creëren. Daarvan is dit een onderdeel, net als bijvoorbeeld het hebben van een commissie Waarden en Normen en een vertrouwenspersoon. Dit betekent een behoorlijke impact en administratieve last, maar dat weerhoudt ons er niet van om de VOG in te voeren.' 

Uiteraard staat het een nieuwe vrijwilliger vrij om vanwege hem of haar moverende redenen geen medewerking te verlenen aan de aanvraag van een VOG. Het gevolg hiervan zal echter wel zijn dat Be Fair het lidmaatschap van de desbetreffende persoon zal weigeren.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!