Cookie beleid CVV Be Fair

De website van CVV Be Fair is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Protocol camerabewaking CVV Be Fair

Protocol camerabewaking CVV Be Fair

Het complex van CVV Be Fair wordt dagelijks bezocht door leden, bezoekers, vrijwilligers en leveranciers. De laatste jaren komt het helaas met enige regelmaat voor dat er bezittingen van de club, leden of bezoekers worden gestolen of vernield. Het bestuur vindt het noodzakelijk om middels cameratoezicht de belangen en de eigendommen van de vereniging, haar leden en bezoekers waar mogelijk te beschermen.

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera's, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

Artikel 1, Doel van het cameratoezicht

 1. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de eigendommen van CVV Be Fair en de eigendommen van leden en bezoekers tegen diefstal en/of vernieling. Verder dient het cameratoezicht ter bescherming van de veiligheid van de aanwezigen op het complex.

Artikel 2, Taken en verantwoordelijkheden

 1. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van CVV Be Fair.
 2. Het bestuur zal een lid van het bestuur alsmede een vervanger aanwijzen voor het dagelijks beheer van het systeem. Alleen dit bestuurslid en zijn vervanger zijn namens het bestuur bevoegd camerabeelden te bekijken.
 3. Het bestuurslid dat het dagelijks beheer voert stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur van CVV Be Fair.
 4. Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld.
 5. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan de politie of officier van justitie, ter beschikking gesteld.

Artikel 3, Privacy van bezoekers

 1. Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel geweld, diefstal en vernieling te voorkomen. 
 2. Het beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het cameratoezicht.
 3. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels borden bij de hoofdingang van het complex en van het clubgebouw. 
 4. Bezoekers gaan met het betreden van het voetbalcomplex akkoord met het maken van beeldopnames. 

Artikel 4, Inzage in opgenomen materiaal

 1. Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen opgesteld voor het inzien van beelden.
 2. Alleen het bestuur kan besluiten tot het inzien van camerabeelden. 

Het is niet de intentie van CVV Be Fair om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats als er een calamiteit  (d.w.z.  geweld, inbraak, vernieling, vermissing en/of diefstal van geld of goederen etc.) heeft plaatsgevonden.

        3. Er zal door het bestuur een onafhankelijke vertrouwenscontactpersoon worden aangesteld. Als iemand een verzoek om raadpleging doet dan               zal het bestuur dit verzoek voor advies voorleggen aan de vertrouwenscontactpersoon.
        4. Indien leden, vrijwilligers, ouders en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om camerabeelden te laten raadplegen dan kunnen zij middels               het formulier “verzoek om raadpleging camerabeelden“(toevoegen link) en verzoek indienen bij het bestuur van CVV Be Fair of de                                   vertrouwenscontactpersoon. 

Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven waar, op welk tijdstip en in welke tijdsbestek de beelden zijn gemaakt. 

        5. Het bestuur van CVV Be Fair beslist binnen 7 dagen op een verzoek tot raadpleging van beeldmateriaal.
        6. Beeldmateriaal mag alleen door het hiervoor aangewezen bestuurslid of zijn vervanger, samen met de vertrouwenscontactpersoon worden
            bekeken.
        7. Beeldmateriaal zal niet er inzage aan betrokkenen worden gegeven. 

Artikel 5, Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden

 1. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie.
 2. Het bestuur zal een verzoek van de politie om ter beschikking stelling van beeldmateriaal voor advies voorleggen aan de vertrouwenscontactpersoon. 
 3. De persoon die namens de politie de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het beeldmateriaal.

Artikel 6, Het camerasysteem en de beveiliging

 1. Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. 
 2. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken rondom het voetbalcomplex, hoofdingang en het ballenhok.   
 3. Er worden geen opnames gemaakt in kleedkamers en toiletten. 
 4. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats.
 5. De recorder is afgesloten voor derden. Alleen het daartoe bevoegde bestuurslid ende leverancier van de apparatuur (onder begeleiding van het bevoegde bestuurslid), hebben toegang tot de recorder.
 6. De opnames worden iedere 30 dagen overschreven.
 7. Beelden van incidenten, die worden veiliggesteld, worden bewaard tot het incident is afgehandeld.
 8. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie.

Artikel 7, Informatieverstrekking

 1. Dit protocol zal via de website van CVV Be Fair worden gepubliceerd.
 2. Aanpassingen van het protocol dienen worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering.
 3. Klachten aangaande de camerabeveiliging dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur van CVV Be Fair.


Waddinxveen, 1 februari 2022

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!