Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid cvv Be Fair                                                          Augustus 2020

Om de continuïteit van een aantal activiteiten van de vereniging te waarborgen is er bij cvv Be Fair een vrijwilligersbeleid voor spelende leden van toepassing. Dit beleid betreft de inzet voor de bar, keuken en scheidsrechter.

Uitgangspunt beleid:

mag lid worden van cvv Be Fair en heeft het recht op het spelen van wedstrijden. Spelende leden hebben daarnaast de plicht om bij te dragen aan de organisatie van   cvv Be Fair.  Dit beleid geeft invulling aan deze ‘plicht’ door middel van het vrijwilligersbeleid. Binnen dit beleid gaat het om het verrichten van vrijwilligers taken achter de bar, in de keuken en als scheidsrechter (de laatste is overigens een teamplicht)

Wie zijn taakplichtig:

  1. Alle spelende leden vanaf 19 jaar.
  2. Ouders/verzorgers van de jeugdleden  van JO/MO8 t/m JO/MO19.
  3. Jeugdleden vanaf 14 jaar tot en met 18 jaar mogen zelf hun taak vervullen waarbij er tijdens de bardienst geen alcohol geschonken wordt.

Wie zijn niet taakplichtig:

  1. Spelende jeugdleden van JO/MO8 t/m JO/MO19 waarvan de ouders/verzorgers een vrijwilligersfunctie bij de vereniging hebben. (voor de goede orde, dit betreft niet het rijden naar uitwedstrijden)
  2. Spelers behorend tot de a-selectie.
  3. Overige spelende leden welke naast spelen van wedstrijden tevens nog een vrijwilligersfunctie bekleden.

Note: Gezinnen met meer dan één spelend lid zullen voor maximaal twee taakplichtigen worden ingeroosterd.

Welke taken:

Het bestuur heeft ervoor gekozen om iedere taakplichtige te kunnen verplichten tot het uitvoeren van de taken Bardienst en Keukendienst  van 2,5/3 uur. Bij een bar- of keukendienst verdient men 3 punten. Voor de taak Scheidsrechter (teamplicht) krijgt men 2 punten. Per seizoen dient men minimaal 6 punten te halen. De vrijwilligerstaken Bar en Keuken kunnen afgekocht worden voor 60 Euro per seizoen. 

Hoe werkt het:

Elke taakplichtige krijgt aan het begin van het seizoen een mail dat je bent uitgeselecteerd voor het verrichten van een taak.

Het is de bedoeling dat de taakplichtige zelf aangeeft wanneer een taak kan worden uitgevoerd. De instructie hiervoor staat op de cvv Be Fair website. (Bij opgeven van een taak geldt het  “VERZOEK BEHEERDER OM VERVANGING” niet.)

Indien je je nog nooit hebt aangemeld dien je jezelf te registreren via deze link:

Mocht de taakplichtige daar geen gebruik van maken, dan wordt je automatisch door ons ingeroosterd. Mocht het uitvoeren van de taak op dat moment niet uitkomen, dan zal je zelf  voor vervanging moeten zorgen. Wij zorgen niet voor een vervanger!!!

Naleving
In het geval een taak plichtige niet komt opdagen c.q. geen vervanging regelt, volgt er een boete van 30 Euro. Deze boete wordt door Be Fair geïncasseerd. Het is dus in eigen belang om zelf te plannen op een moment dat het je schikt.

Nogmaals:

De link voor registratie en plannen van een taak.

De instructie van plannen van een taak

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!